WE MAKE CHANGE HAPPEN

Nordic Change arbeider med involveringsbaserte forbedringsprosesser.
Sammen med ambisiøse kunder utvikler og gjennomfører vi helhetlige, bærekraftige og konkurransedyktige løsninger. Det gir betydelige økonomiske og organisatoriske resultater for din virksomhet.

Vi er erfarne rådgivere med bred fagspesialisering innen strategi, organisasjon, styring, effektivisering, oppkjøp, fusjoner, integrasjoner og endringsledelse.

Til sammen har vi gjennomført et hundretalls endringsprosesser.

Hva kan vi hjelpe deg med?

KONTAKT OSS

Kontaktperson

Partner og daglig leder KNUT BÅRDSEN

Mobil: +47 934 85 001
Epost: knut.baardsen@nordic-change.no

Besøksadresse

Nygårdsveien 24

3214 Sandefjord

OM OSS

Betydelige resultater for ambisiøse virksomheter

Vi arbeider med involveringsbaserte forbedringsprosesser der vi sammen med ambisiøse kunder utvikler og gjennomfører helhetlige, bærekraftige og konkurransedyktige løsninger som gir betydelige endringer og økonomiske resultater.Vår arbeidsform og erfarne team gjør dette mulig.

Team som sikrer vellykket gjennomføring

Nordic Change består av erfarne rådgivere som har hatt skoene på – bransjespesialister, toppledere og top management konsulenter, med fagspesialisering innen

strategi, organisasjon, styring, effektivisering,
oppkjøp, fusjoner, integrasjoner og endringsledelse

Tilsammen har vi gjennomført et hundretalls endringsprosesser.

Vi har inngående kunnskap om fagforeninger og effektivt partssamarbeid.

Vi har velutprøvd arbeidsmetodikk som er utviklet fra fagteori kombinert med praktisk erfaring. Vi samarbeider med spisskompetansemiljøer innen tjenestedesign og organisasjonsutvikling.

Adressere de vanskelige områdene

Endringer og omstillinger i privat næringsliv og offentlig sektor fungerer ofte ikke godt nok. Svake økonomiske resultater og frustrasjon blant ledere og medarbeidere blir resultatet. Bildet preges typisk av usikkerhet, mangelfull forankring og forretningsløsninger som ikke løser de grunnleggende problemene.

Gjennom omfattende involvering og medvirkning adresseres grunnleggende makt- og kulturforhold sammen med forretningsmessige utfordringer og muligheter. Nye praktiske forretningsløsninger utvikles og implementeres på bred basis i virksomheten.

Vi har en helhetlig vinn-vinn basert tilnærming, med omfattende samhandling mellom medarbeidere, ledere og eiere. Der det er fagforeninger, vil disse ofte være viktige samarbeidspartnere og sentrale bidragsytere. Strategisk riktige og robuste løsninger, makt- og kulturledelse og konfliktløsning er sentralt i arbeidet. Virksomhetens egen evne til videreutvikling er en vesentlig del av vår leveranse.

Vi samarbeider med virksomheter som er i stand til å lykkes. Disse har typisk ledere med ambisjoner, vilje til endring – og som er grunnleggende opptatt av alle virksomhetens interessenter.

Resultatene skapes gjennom skreddersydde prosjekter som bygger på våre verdier